Pohádka o konkurenceschopnosti

Před časem jsem v článku Veřejná podpora firemních inovací odporuje zdravému rozumu na serveru ceskapozice.cz kritizoval způsob, jak stát podporuje výzkum v podnikatelském sektoru. O tuto záležitost projevila zájem i Česká televize a ve středu 20. února se v hlavním zpravodajském pořadu Události na ČT 1 objevila krátká reportáž nazvaná Spor o peníze, v níž na mou kritiku reagovali představitelé dotčených podniků a Ministerstva průmyslu a obchodu. Jejich slova jsou natolik výmluvná a jejich argumenty tak absurdní, že stojí za komentář.[ více ]

sobota 2. březen 2013 21:21 | Reputace článku: 33,36

Rytíři a zbabělci

Karel Schwarzenberg a Martin Černohorský, dvě jména, dvě obdivuhodné osobnosti. Toho prvního, vystudovaného právníka a lesníka, bývalého předsedu Helsinského výboru, kancléře Václava Havla, senátora a nyní poslance Poslanecké sněmovny a ministra zahraničí a kandidáta na prezidenta, zná každý.  Toho druhého, profesora fyziky na Masarykově univerzitě v Brně, prvního rektora Slezské univerzity v Opavě, neúnavného organizátora vědeckých i společenských aktivit, v současné době jako předseda Odborné skupiny Organizace výzkumu České fyzikální společnosti, jejíž založení v roce 2008 inicioval a jíž je předsedou, zná jen úzká skupina jeho přátel a spolupracovníků. [ více ]

čtvrtek 27. prosinec 2012 11:07 | Reputace článku: 12,56

Zatmění rozumu na ministerstvu vnitra

Odůvodnění, které uvedlo Ministerstvo vnitra pro vyřazení Jany Bobošíkové, Tomio Okamury a Vladimíra Dlouhého z lednových prezidentských voleb je natolik absurdní, že je ho možné vysvětlit jen totálním zatměním rozumu na všech úrovních ministerstva, ředitelem odboru všeobecné správy ministerstva vnitra Václavem Henychem, který byl za proceduru přímo odpovědný, počínaje až po ministra Kubiceho, který o tom, jak hodlají jeho úředníci postupovat, podle svých vlastních slov „od začátku věděl“. Zápis do Guinessovy knihy absurdit a nesmyslů je zaručen.[ více ]

úterý 27. listopad 2012 01:07 | Reputace článku: 23,55

Zákon o rozpočtové odpovědnosti: variace na Cimrmana

Ve středu 10. října vláda projednala a schválila vládní návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, kterýpřináší do našeho legislativního prostředí zásadu, která zajímavým a vskutku originálním způsobem rozvíjí myšlenku Járy Cimrman z jeho hry Vyšetřování ztráty třídní knihy.[ více ]

středa 14. listopad 2012 00:22 | Reputace článku: 20,84

Dobrá rada nad zlato: jak nesnižovat výdaje na výzkum a učitele

V pondělí 5. 9. začala vláda projednávat upravený návrh státního rozpočtu, který předložil ministr Kalousek pro případ, že nebude schválen úsporný balíček zvyšující DPH a další daně. V tomto návrhu jsou výrazně kráceny i výdaje na výzkum, jednu z hlavních priorit vlády a také na platy učitelů a další výdaje v regionálním školství. Přitom existuje jednoduchý způsob, o němž ministr Kalousek bezpochyby ví, jak se těmto škodlivým škrtům vyhnout a to aniž by porušil svůj svatosvatý slib, že nepředloží návrh státního rozpočtu, jenž by znamenal, že deficit veřejných rozpočtů překročí 3 % HDP. Návod, jak to udělat je přímo v Předkládací zprávě upraveného návrhu rozpočtu.  [ více ]

úterý 6. listopad 2012 15:16 | Reputace článku: 11,98

Kdo se bojí předsedy Akademie věd?

Tomáš Opatrný, kvantový fyzik, místopředseda Rady vysokých škol, proděkan pro vědu a výzkum přírodovědecké fakulty Palackého univerzity v Olomouci, člen Komise pro hodnocení výsledků při Radě vlády pro výzkum, vývoj a inovace a v neposlední řadě rozhodný zastánce kafemlejnku věnoval svůj blog "O nejlepším systému hodnocení výzkumu" kritickému pohledu na způsob, jakým Akademie věd hodnotila v roce 2010 svých 53 ústavů, resp. celkem asi 400 pracovních týmů.[ více ]

čtvrtek 18. říjen 2012 23:34 | Reputace článku: 14,44

Nedělejte to, pane ministře!

V rozhovoru v Lidových novinách v sobotu 29.9. Miroslav Kalousek mimo jiné oznámil svůj úmysl vstoupit k 1. 1. 2013 do druhého pilíře reformovaného důchodového systému. Před tímto krokem chci pana ministra důrazně varovat.  [ více ]

čtvrtek 4. říjen 2012 23:49 | Reputace článku: 24,93

Bez Higgse se nedá žít

Dne 4. 7. 2012 byl na semináři v CERN oznámen experimenty ATLAS a CMS pracujícími na urychlovači LHC objev nové elementární částice, jejíž dosud zjištěné vlastnosti naznačují, že může jít o dlouho hledaný Higgsův boson. Dne 31. července tyto experimenty zaslaly k publikaci v časopise Physics Letters B články obsahující podrobný popis způsobu, jak byla tato částice objevena. Na experimentu ATLAS se podílí i početná skupina více než šedesáti fyziků z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR, Univerzity Kalovy, Českého vysokého učení technického a Univerzity Palackého v Olomouci. Pracovníci těchto institucí se podíleli na vývoji a výstavbě několika částí detektoru ATLAS. Podílejí se i na provozu detektoru ATLAS a zpracování a fyzikální analýze dat a jsou také spoluautory zmíněné publikace.[ více ]

čtvrtek 2. srpen 2012 16:04 | Reputace článku: 20,33

Za co je i červená karta málo

Jen pár dní poté, co jsem udělil červenou kartu Miroslavě Kopicové, první místopředsedkyni Rady pro výzkum, vývoj a inovace, za hrubý faul na pravdu, kterého se dopustila v rozhovoru pro Český rozhlas, se dopustil stejného prohřešku i další radní, viceprezident Svazu průmyslu a doparavy, Jiří Cienciala v článku na portálu ČESKAPOZICE.CZ. Protože tento text obsahuje i řadu dalších nečistých zákroků a vyslovených nesmyslů, rozhodl jsem se ho rovnou předvolat před disciplinárku.[ více ]

středa 18. červenec 2012 00:16 | Reputace článku: 16,30

Červená karta Miroslavě Kopicové

Uděluji tímto Miroslavě Kopicové, 1. místopředsedkyni Rady pro výzkum, vývoj a inovace, červenou kartu za hrubý faul na pravdu, kterého se dopustila 27. 6. 2012 v pořadu rozhlasové stanice Radiožurnál Zprávy o sedmé.[ více ]

pondělí 2. červenec 2012 01:59 | Reputace článku: 16,06

Génius průměrnosti

Podobně jako se Miloš Zeman mýlil v politice, i já jsem se mýlil, když jsem předčasně jásal nad skonem kafemlejnku, unikátní metody hodnocení výsledků výzkumu, kterou jsme obohatili světovou pokladnici slepých uliček. Tím nechci říci, že nemá smysl pokusit se vyvinout něco zcela nového, co nemá ve světě obdoby, jen je přitom ve vlastním zájmu rozumné poučit se z toho, jak to dělají v zemích s daleko rozvinutějším výzkumem. Autoři kafemlejnku se jinam nedívali a vymysleli monstrum, které se jim vymklo z rukou.  Stále doufám, že jednou budu moci napsat blog s názvem "Kafemlejnek RIP", ale bude to trvat déle, než jsem si ještě v únoru myslel.[ více ]

pondělí 25. červen 2012 07:53 | Reputace článku: 15,55

Věřím jen té statistice, kterou jsem sám zfalšoval

je známy výrok Winstona Churchilla, který v sobě nese důležitý vzkaz. Churchill přitom samozřejmě neměl na mysli skutečné falšování statistických údajů, ale jejich „vhodný“ výběr. Ten dokáže vskutku divy. Třeba z fyziků elementárních částic, kteří zkoumají kosmické záření či hledají Higgsův boson, udělá „elektrické, elektronické a informační inženýry“.[ více ]

středa 30. květen 2012 00:07 | Reputace článku: 13,29

Premiérova mylná dobrá zpráva

Během tiskového brifinku po koaličním jednání 10. 4. 2012 premiér Nečas podrobně popsal všechny úpravy na výdajové a příjmové stránce státního rozpočtu na léta 2013 a 2014, na nichž se koaliční partneři právě dohodli. V souvislosti s plánovaným zrušením superhrubé mzdy jako základu pro výpočet daně z příjmu fyzických osob a návratu k hrubé mzdě jako základu této daně, považoval za důležité zdůraznit, že plánovaná sazba této daně ve výši 20% neznamená zvýšení daně ve srovnání se současným stavem, ale naopak její snížení.[ více ]

středa 11. duben 2012 23:19 | Reputace článku: 17,74

Konec neposlušných neutrin

Je tomu půl roku a týden, co svět obletěla zpráva, která mnohým, veřejnosti i odborníkům, vyrazila dech: Einstein se mýlil, světlo lze i ve vakuu (v prostředí to není problém) předběhnout. Tou neposlušnou částicí, co tohle měla dokázat, bylo neutrino, přesněji řečeno mionové neutrino, vyrobené v CERN při srážkách protonů s protony.[ více ]

sobota 31. březen 2012 14:01 | Reputace článku: 13,54

Smutek ve mlejně

Tomáš Opatrný, proděkan pro vědecké a výzkumné záležitosti Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, čerstvý místopředseda Rady vysokých škol, bývalý člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), zdatný blogér a horlivý zastánce kafemlejnku, je smutný. Jeho milovaný kafemlejnek má, zdá se, na kahánku.[ více ]

středa 1. únor 2012 21:44 | Reputace článku: 11,36

O původu hmotností a Janu Keplerovi

V roce 1596 vyšla kniha Mysterium Cosmographicum, v níž Jan Kepler formuloval svůj model sluneční soustavy. V té době bylo známo šest vnitřních planet a Kepler považoval poloměry jejich kruhových oběžných drah kolem Slunce za základní fyzikální parametry, jejichž hodnoty se pokusil vysvětlit. Skutečnost, že jíž od starověkých Řeků bylo známo, že existuje pět pravidelných Platonových mnohastěnů nepovažoval za náhodu a kruhové oběžné dráhy měly být geometrickými vlastnostmi těchto pěti mnohastěnů určeny. Není divu, že geometrie v té době hrála roli vůdčího dynamického principu, neboť do vydání Newtonových Philosophiae Naturalis Principia Mathematica zbývalo ještě 91 let. Fyzika se dnes při hledání odpovědi na otázku, co je původem hmotnosti, ocitá v podobné situaci[ více ]

čtvrtek 29. prosinec 2011 11:49 | Reputace článku: 19,88

Porušila vláda zákon?

Ve středu 30. listopadu jmenovala vláda na návrh jejího předsedy 16 nových členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Tři z nich, Petra Fialu, Zbyňka Frolíka a Miroslavu Kopicovou potřetí za sebou. Cílem tohoto blogu je poskytnout čtenářům všechny informace potřebné k tomu, aby si každý sám mohl odpovědět na otázku v  titulku.[ více ]

pátek 2. prosinec 2011 00:29 | Reputace článku: 17,41

Dokáže mionové neutrino předběhnout světlo? Do Vánoc může být jasno

[ více ]

středa 19. říjen 2011 08:21 | Reputace článku: 20,07

Brooklyn se nerozpíná! A nebo jo?

V romantické komedii Woodyho Allena z roku 1977 Annie Hall je scénka, v níž vystupuje malý Alvy, alter ego Woodyho Allena, jeho matka a doktor, ke kterému matka Alvyho přivedla, protože nechtěl dělat domácí úkoly. Scénka ukazuje, že Woody Allen je nejen skvělý komik, režisér, jazzman, spisovatel, scénárista a herec, ale že také dobře rozumí moderní kosmologii. A Alvymu nepomůže ani objev, za nějž byla letos udělena Nobelova cena za fyziku.[ více ]

neděle 9. říjen 2011 21:24 | Reputace článku: 12,91

Krteček a temná hmota

Tento text je rozšířením sloupku stejného názvu, který vyšel v LN v sobotu 6. srpna. Podle mého názoru jsou okolnosti a osobnosti spojené s letem raketoplánu Endeavour na Mezinárodní vesmírnou stanici s Krtečkem na palubě natolik zajímavé, že si zaslouží podrobnější a trochu techničtější komentář, než jaký je vhodný pro sloupek.[ více ]

neděle 14. srpen 2011 23:17 | Reputace článku: 14,41

Jiří Chýla

Jiří Chýla

Nejen o vědě, ale také o roli vzdělanosti v dnešní společnosti, o věcech veřejných, které se nás týkají a které by nás měly zajímat.

Zabývám se teorií elementárních částic orientovanou na úzkou spolupráci s experimenty. Od počátku 90. let přednáším na Matematicko-fyzikální fakultě UK a společně s kolegy z této fakulty a Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské vedu Centrum částicové fyziky, jehož pracovní týmy se podílejí na řadě důležitých experimentů v hlavních světových laboratořích fyziky částic. Do zvolení členem Akademické rady AV ČR v březnu tohoto roku jsem byl předsedou Rady Fyzikálního ústavu AV ČR. Jsem členem vědecké rady Nadačního fondu NEURON na podporu vědy.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora