Ústav pro jazyk český versus Karel Oliva

Okolnosti odchodu Karla Olivy z Ústavu pro jazyk česky Akademie věd České republiky, který dlouhá léta vedl, se staly v nedávných dnech předmětem značného mediálního zájmu. Jednak proto, že Karel Oliva je výrazná osobnost a to nejen v odborných otázkách českého jazyka, ale také pro jeho postoje v záležitostech veřejného zájmu, a dále, ba možná hlavně, proto, že tyto okolnosti byly, mírně řečeno, nestandardní. Nebudu se snažit v případu rozebrat, ale chtěl bych reagovat na dva nedávné články autorů zevnitř samotného Ústavu pro jazyk český, které obsahují pochybné argumenty širšího dosahu.[ více ]

středa 19. říjen 2016 23:32 | Reputace článku: 15,74

Reorganizace policie: fraška na pokračování o šesti dějstvích

To, co se dělo děje kolem reorganizace policie, je fraška, jejíž jedno vysvětlení je, že všichni herci ztratili paměť. A to nejen ti, kteří reorganizaci policie připravili nebo ji obhajují, ale i ti, kteří ji vehementně kritizují. To druhé je, že je to divadélko, na němž se všichni dohodli, protože Robert Šlachta vadil všem. Zdá se, že pravdě bude blíže asi to druhé.[ více ]

středa 24. srpen 2016 23:15 | Reputace článku: 14,93

Gravitační vlny opět na scéně

Ve středu 15. června oznámila kolaborace LIGO na tiskové konferenci, že na druhý svátek vánoční loňského roku zaznamenal jejich detektor gravitačních signál, který tým cca tisíce vědců a inženýrů interpretoval jako průlet gravitační vlny, podobné té, kterou detektor LIGO zachytil 14. září 2015 a o niž informoval na tiskovce 11. února.  Ve srovnání s mediálním ohlasem zachycení první gravitační vlny byl tentokrát ohlas z pochopitelných důvodů výrazně menší, přestože teprve toto pozorování představuje rozhodující krok k využití gravitačních vln jako dalšího „okna“ do vesmíru. V tomto textu se pokusím vysvětlit, proč tomu tak je a nastínit budoucnost výzkumu vesmíru pomocí gravitačních vln.[ více ]

sobota 25. červen 2016 21:18 | Reputace článku: 9,96

Nebezpečný Kalousek

Způsob, jakým vedou ODS a TOP09 v Poslanecké sněmovně boj proti vládnímu návrhu zákona o evidenci tržeb, představuje nebezpečí pro náš politický systém.[ více ]

neděle 7. únor 2016 11:07 | Reputace článku: 15,55

Jak (ne)účinně podporovat aplikovaný výzkum?

Má, či nemá stát podporovat aplikovaný, převážně firemní výzkum? A pokud ano, proč, jakým způsobem a v jakém objemu? O odpověď na tyto otázky se vede spor mezi reprezentacemi podnikatelských subjektů na jedné straně a vysokými školami a Akademií věd ČR na druhé.[ více ]

sobota 12. prosinec 2015 14:27 | Reputace článku: 7,99

Vysoké školy vs. prezident

Aby bylo od počátku jasno: rozhodnutí prezidenta z konce května nejmenovat docenty Jiřího Fajta, Ivana Ošťádala a Jana Eichlera profesory považuji z řady důvodů za nesprávné, pan prezident je měl přes své výhrady profesory jmenovat. Na druhé straně jsem přesvědčen, že svým postupem neporušil Ústavu ČR ani zákon o vysokých školách.[ více ]

středa 25. listopad 2015 00:20 | Reputace článku: 8,54

Báchorky exministra Fialy

Změnit pojetí profesur a způsob jejich ustanovení je nejdůležitější krok, který by naše vysoké školy měly učinit, pokud se opravdu chtějí přiblížit aspoň evropské špičce. Nestačí si to, jako v případě Petra Fialy, ovšem jenom myslet.[ více ]

čtvrtek 5. listopad 2015 00:12 | Reputace článku: 9,27

O čem vypovídají výsledky druhého pilíře?

Tentokrát nejde o druhý pilíř důchodového systému, zavedený Nečasovou a zrušený Sobotkovou vládou, ale o výsledky tzv. II. pilíře Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací, známé jako kafemlejnek. A pro netrpělivého čtenáře nabízím v předstihu odpověď na otázku v názvu tohoto textu: o tom, jak se hodnotit nemá.[ více ]

úterý 3. březen 2015 08:16 | Reputace článku: 11,79

Jak dodržovat zákon, který dodržovat nelze

Tomáš Opatrný přišel s myšlenkou, jak by se dalo bezpečně jezdit i kdyby v Pravidlech silničního provozu bylo na jedné straně napsáno, že se jezdí vpravo a na druhé, že se jezdí vlevo. Stačí, když se všichni řidiči dohodnou, že budou všichni jezdit zásadně třeba vpravo. A nebo třeba vlevo, ale na něčem se musí dohodnout a pak to dodržovat.[ více ]

neděle 11. leden 2015 21:57 | Reputace článku: 8,27

Dodržovat nebo nedodržovat zákon, který dodržet nelze?

Dalo by se jezdit vpravo a současně vlevo? Dalo, ale mělo by to tragické důsledky a proto s touto myšlenkou ještě nikdo nepřišel. V zákoně o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků jsou již pět let dvě vzájemně neslučitelná ustanovení a přesto se podle jednoho z nich snaží někteří „účastníci silničního provozu“ jezdit a ohrožují tak ostatní.  [ více ]

pondělí 22. prosinec 2014 13:10 | Reputace článku: 12,74

Taiwan náš vzor ve výzkumu? Proč ne.

Podle informace na webové stránce Asociace výzkumných organizací (AVO) byl prezident AVO Libor Kraus 20. 11. 2014 hostem ve vysílání Studia ZET radia BBC. Hovořil o nárůstu nominálních výdajů na vědu a výzkum v České republice, o investicích podniků do výzkumu a vývoje na vysokých školách a ústavech Akademie věd, o potřebných krocích pro změny k lepšímu atd.  [ více ]

neděle 7. prosinec 2014 11:04 | Reputace článku: 12,39

Prostě to nebude prosté

Složité věci nemívají jednoduchá řešení, i když nás ANO přesvědčuje o opaku.[ více ]

neděle 19. říjen 2014 23:25 | Reputace článku: 16,25

Jak jsme na tom s excelencí ve výzkumu?

Část našich podnikatelů nechápe, že i špičkový aplikovaný výzkum se rodí v publikacích.[ více ]

středa 24. září 2014 21:23 | Reputace článku: 20,70

Neústavní přílepek

Na připravované novele zákona o vysokých školách se pracuje již tři roky a její text prošel postupnými změnami za 4 ministrů: Dobeše, Fialy, Štyse a nyní Chládka. Od počátečních výrazných změn týkajících se správy vysokých škol, procedury ustanovení rektorů a postavení a jmenování profesorů ministři postupně ustupovali, až zbyla novela, která významně mění jen organizaci doktorského studia a kontrolu kvality výuky. Velký prostor je věnován nově zřízenému Akreditačnímu úřadu, který by měl nahradit současnou Akreditační komisi MŠMT a který by měl o kvalitu výuky na vysokých školách dbát.[ více ]

neděle 7. září 2014 21:05 | Reputace článku: 13,59

Smutný konec Česképozice?

Se smutkem sleduji jak portál Českápozice.cz po začlenění do Lidových novin pozvolna, ale stále více ztrácí svou dřívější tvář i obsah, které z něho činily v mých očích nejlepší a originální portál do podstatných informací.[ více ]

sobota 24. květen 2014 18:58 | Reputace článku: 12,01

Trestání podnikatele podnikatelem

Dílo našeho národního génia je stále živé, jak ukazuje nejen zájem mladé generace o jeho hry, ale i povzbuzující skutečnost, že Járovi myšlenky tvůrčím způsobem rozvíjejí i naši politici a další veřejní činitelé.[ více ]

čtvrtek 8. květen 2014 11:09 | Reputace článku: 9,95

Když dva (ne)dělají totéž

Grantová agentura České republiky je jediná grantová agentura, která podporuje základní výzkum v ČR. Letos na něj rozděluje 3,5 miliardy Kč a v příštím roce, jehož se kritizované kroky GAČR týkají, má v návrhu Rady pro výzkum, vývoj a inovace navrženo dokonce 4,023 miliardy, tj. o další více než půl miliardy navíc. Je tedy jasné, že způsob rozdělování prostředků GAČR by měl být nejen naprosto průhledný, ale pravidla, jimiž se řídí, musí být dobře rozmyšlena a jejich změny posouzeny v co nejširším okruhu lidí a institucí, jichž se týkají.[ více ]

středa 19. březen 2014 23:34 | Reputace článku: 16,75

Co já na to

Na serveru parlamentnilisty.cz se dne 30. 1. 2014 objevila „Tisková zpráva“ nazvaná "AVO: Více kolaborativního výzkumu, radí Kraus". Jsou v ní komentovány některé údaje o výdajích na výzkum a vývoj v ČR publikované v nejnovější statistice "Ukazatele výzkumu a vývoje 2012" zveřejněné na webových stránkách Českého statistického úřadu a komentář je doplněn návrhem prezidenta Asociace výzkumných organizací Libora Krause, jak na tyto údaje reagovat. V závěru se pak Tisková zpráva ptá: "Co na to odpoví kapitánové českého výzkumu Pavel Bělobrádek, Marcel Chládek nebo Jiří Drahoš? A co my, Češi?"  Nevím, jak odpoví oslovení pánové, já jako jeden z dalších adresátů nabízím svou odpověď v tomto textu. [ více ]

neděle 2. únor 2014 17:35 | Reputace článku: 16,01

Nepochybný Kamberský

Ve stejném vydání Hospodářských novin ve středu 2. října, v němž v rozhovoru s redaktory HN premiér Rusnok několikrát pochválil Akademii věd, se nad její činností v návaznosti na premiérovu pronikavou analýzu zamyslel také komentátor HN Petr Kamberský. A došel k několika pozoruhodným postřehům, které stojí za zaznamenání.      [ více ]

sobota 5. říjen 2013 13:59 | Reputace článku: 16,27

O dvou prezidentech

[ více ]

pondělí 3. červen 2013 00:24 | Reputace článku: 14,69

Jiří Chýla

Jiří Chýla

Nejen o vědě, ale také o roli vzdělanosti v dnešní společnosti, o věcech veřejných, které se nás týkají a které by nás měly zajímat.

Zabývám se teorií elementárních částic orientovanou na úzkou spolupráci s experimenty. Od počátku 90. let přednáším na Matematicko-fyzikální fakultě UK a společně s kolegy z této fakulty a Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské vedu Centrum částicové fyziky, jehož pracovní týmy se podílejí na řadě důležitých experimentů v hlavních světových laboratořích fyziky částic. Do zvolení členem Akademické rady AV ČR v březnu tohoto roku jsem byl předsedou Rady Fyzikálního ústavu AV ČR. Jsem členem vědecké rady Nadačního fondu NEURON na podporu vědy.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora