Trestání podnikatele podnikatelem

čtvrtek 8. květen 2014 11:09

Dílo našeho národního génia je stále živé, jak ukazuje nejen zájem mladé generace o jeho hry, ale i povzbuzující skutečnost, že Járovi myšlenky tvůrčím způsobem rozvíjejí i naši politici a další veřejní činitelé.

Nejznámějším obdivovatelem Járy z řad politiků byl, resp. doufám, že stále je, bývalý ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek, jenž si vzal příklad z děda hostinského z Cimrmanovy Hospody na Mýtince a vytvořil druhý, fondový, důchodový pilíř tak, aby měl jistotu, že do něj nikdo nevstoupí, což se mu poměrně úspěšně podařilo.

Oblibu v raných hrách Járy má zjevně i Rut Bízková, předsedkyně Technologické agentury České republiky, jež se zaměřuje na financování aplikovaného výzkumu a podporu spolupráce akademického a podnikatelského sektoru. V článku na serveru E15 nazvaném Stát chce omezit peníze na spolupráci vědců a firem je pozoruhodná myšlenka, jež tvůrčím způsobem aplikuje pedagogický odkaz Járy z jeho druhé nejstarší hry Vyšetřování ztráty třídní knihy. V inscenaci Divadla Járy Cimrmana předchází této jednoaktové hře výklad o Cimrmanově pedagogickém systému, jenž deset částí, z nichž asi nejznámější je Trestání učitele učitelem:

Cimrman vycházel z předpokladu, který uznává - teoreticky - i dnešní škola, že žáci mají mít svého učitele rádi, a tudíž by je mělo mrzet, když učitel trpí. Jak to vypadalo v praxi: Když mu žáci například nalili vodu do kalamáře, nepustil se Cimrman celý týden na krok z domu (měl tzv. zaracha). Žáci měli v tu dobu volno, a tedy dostatek času, aby ho mohli litovat. Jindy zase reagoval na nezbednost žáků těmito slovy: "Nedám si dnes po obědě doutník. Neplačte, sami jste si to zavinili!"

Na tuto zásadu jsem si vzpomněl, když jsem ve zmíněném textu narazil na vskutku pozoruhodnou úvahu paní předsedkyně:

Zatímco předloni stát podpořil spolupráci vědeckých pracovišť a firem částkou 4,1 miliardy, letos agentura hospodaří s 2,9 miliardy a napřesrok má dostat ještě o 120 milionů méně. Momentálně je na stole rovných tisíc žádostí o nové projekty, uspokojeno však může být podle Bízkové jen 160 z nich. „Pokud stát nevynaloží více peněz, nebudou do výzkumu a vývoje investovat ani podniky,“ dodala.  

Takže zatímco jinde podnikatelé investují do svého vlastního, zdůrazňuji svého vlastního, výzkumu protože je to v jejich vlastním zájmu, u nás podnikatelé podle paní předsedkyně investují do výzkumu zřejmě hlavně proto, aby udělali státu radost. A když jim stát pořádně na jejich vlastní, opět zdůrazňuji jejich vlastní, výzkum nepřidá, nebudou do něj investovat ani oni. Kdo na to doplatí je jasné.

Paní předsedkyni bych chtěl v této souvislosti připomenout, že částky, které v roce 2012 vydala vláda z veřejných prostředků (26,6 miliardy) a podnikatelský sektor ze svých prostředků (26,3 miliardy) na výzkum a vývoj byly při tehdejším kurzu koruny stejné, jako vydala na výzkum a vývoj dobře známá potravinářská firma Unilever (miliarda Eur). Výdaje celé ČR, včetně zdrojů ze zahraničí, na výzkum a vývoj jen o málo převyšovaly výdaje francouzské automobilky PEUGEOT či francouzské firmy v oblasti informačních a komunikačních technologií ALCATEL-LUCENT a představovaly jen polovinu výdajů známé německé firmy BOSCH a 60 % výdajů dalšího německého technologického lídra SIEMENS. 

Pokud myslí paní předsedkyně svá slova vážně, většinu našich podnikatelů velmi podceňuje. Existuje řada velmi úspěšných podnikatelů, kteří nejen, že nežádají stát, aby jim přispěl na jejich vlastní výzkum, ale dokonce ze svých vlastních prostředků vědu a výzkum nezištně podporují.

 

Jiří Chýla

Jiří Chýla

Jiří Chýla

Nejen o vědě, ale také o roli vzdělanosti v dnešní společnosti, o věcech veřejných, které se nás týkají a které by nás měly zajímat.

Zabývám se teorií elementárních částic orientovanou na úzkou spolupráci s experimenty. Od počátku 90. let přednáším na Matematicko-fyzikální fakultě UK a společně s kolegy z této fakulty a Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské vedu Centrum částicové fyziky, jehož pracovní týmy se podílejí na řadě důležitých experimentů v hlavních světových laboratořích fyziky částic. Do zvolení členem Akademické rady AV ČR v březnu tohoto roku jsem byl předsedou Rady Fyzikálního ústavu AV ČR. Jsem členem vědecké rady Nadačního fondu NEURON na podporu vědy.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora