Dobrá rada nad zlato: jak nesnižovat výdaje na výzkum a učitele

úterý 6. listopad 2012 15:16

V pondělí 5. 9. začala vláda projednávat upravený návrh státního rozpočtu, který předložil ministr Kalousek pro případ, že nebude schválen úsporný balíček zvyšující DPH a další daně. V tomto návrhu jsou výrazně kráceny i výdaje na výzkum, jednu z hlavních priorit vlády a také na platy učitelů a další výdaje v regionálním školství. Přitom existuje jednoduchý způsob, o němž ministr Kalousek bezpochyby ví, jak se těmto škodlivým škrtům vyhnout a to aniž by porušil svůj svatosvatý slib, že nepředloží návrh státního rozpočtu, jenž by znamenal, že deficit veřejných rozpočtů překročí 3 % HDP. Návod, jak to udělat je přímo v Předkládací zprávě upraveného návrhu rozpočtu.  

Nejdříve poznámka. Upravený návrh rozpočtu snižuje výdaje o 41,2 miliardy, ale z nich jde 16,5 miliardy na úkor snížení výdajů (a také příjmů) krytých příjmy ze strukturálních fondů. Toto snížení je nutným důsledkem snížení podílu našich národních zdrojů na projektech ministerstva dopravy, ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva pro místní rozvoj, krytých ze strukturálních fondů. Z národních zdrojů byly sníženy výdaje jen asi o 25 miliard Kč.

Na tomto snížení se podílí snížení výdajů na výzkum a vývoj částkou 2,7 miliardy, tj. skoro 11 %, 250 milionů  má být ušetřeno na platech a odvodech pedagogických pracovníků regionálního školství a dalších 250 milionů na ostatních neinvestičních výdajích regionálního školství. Tyto položky dohromady představují částku 3,2 miliardy Kč. O tuto částku může vláda klidně navýšit deficit státního rozpočtu na rok 2013 a přitom splnit svůj slib, že deficit veřejných financí nepřekročí 3% HDP. Jediné, co by jí mohlo bránit je trvat na kulatém čísličku 100. A to by byl s ohledem na škody, které škrty uvedených výdajů způsobily, velmi slabý důvod.

A nyní pár čísel, z nichž můj návrh vychází. Podle Předkládací zprávy k upravenému návrhu rozpočtu očekává ministerstvo financí, že v příštím roce dosáhne HDP částky 3882 miliard Kč v běžných cenách. Deficit 100 miliard, na němž ministr Kalousek trvá, představuje  tak jen 2,58 % očekávaného HDP. Veřejné rozpočty ovšem zahrnují nejen státní rozpočet, ale rozpočty celého sektoru veřejných institucí, jak je stanoví zákon a kam patří například územní samosprávné celky, tedy kraje a obce, různé státní fondy, zdravotní pojišťovny apod. Očekávaný deficit veřejných rozpočtů jako celku lze přitom přímo odvodit z následujícího velmi zajímavého konstatování Předkládací zprávy:

Vzhledem k tomu, že musí být v roce 2013 dodržen podíl deficitu veřejných rozpočtů na HDP ve výši 2,9% a tudíž i deficit státního rozpočtu na rok 2013 je třeba zachovat ve výši 100 mld. Kč.      

První věc, které si člověka všimne, je skutečnost, že rozpočet je konstruován tak, aby deficit veřejných rozpočtů byl jen 2,9 % HDP, což představuje 112,6 miliard Kč. Ta desetinka procenta rozdílu od 3 % se zdá na první pohled zanedbatelná, ale není, neboť představuje 3,88 miliardy Kč, tedy méně než škrty na výzkum a učitele! Pokud tedy vláda zruší plánované škrty v sektoru výzkumu a regionálního školství, o jejichž škodlivosti nikdo nepochybuje, zvýší se očekávaný deficit veřejných rozpočtů z 112,6 na 115,8 miliardy, což ovšem bude činit stále jen 2,98  % HDP a tedy zůstane v pásmu z nějž vláda slíbila nevyjít.

Mezinárodní konkurenceschopnost naší ekonomiky nebude ohrožena, regionální učitelé si oddychnout a vláda si bude moci odškrtnout jeden z klíčových slibů. To snad stojí za to netrvat na kulatém číslíčku.

Jiří Chýla

Jiří Chýla

Jiří Chýla

Nejen o vědě, ale také o roli vzdělanosti v dnešní společnosti, o věcech veřejných, které se nás týkají a které by nás měly zajímat.

Zabývám se teorií elementárních částic orientovanou na úzkou spolupráci s experimenty. Od počátku 90. let přednáším na Matematicko-fyzikální fakultě UK a společně s kolegy z této fakulty a Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské vedu Centrum částicové fyziky, jehož pracovní týmy se podílejí na řadě důležitých experimentů v hlavních světových laboratořích fyziky částic. Do zvolení členem Akademické rady AV ČR v březnu tohoto roku jsem byl předsedou Rady Fyzikálního ústavu AV ČR. Jsem členem vědecké rady Nadačního fondu NEURON na podporu vědy.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora