Červená karta Miroslavě Kopicové

pondělí 2. červenec 2012 01:59

Uděluji tímto Miroslavě Kopicové, 1. místopředsedkyni Rady pro výzkum, vývoj a inovace, červenou kartu za hrubý faul na pravdu, kterého se dopustila 27. 6. 2012 v pořadu rozhlasové stanice Radiožurnál Zprávy o sedmé.

V části věnované plánovanému snížení institucionální části rozpočtu Akademie věd v roce 2013 oproti roku 2012 o cca 300 milionů, Miroslava Kopicová prohlásila (slyšel jsem to na vlastní uši)

Stejně poměrně dramaticky jsou kráceny vysoké školy o 350 milionů korun. A Ministerstvo průmyslu na průmyslový výzkum o 870 milionů korun. Je to tím, že my v podstatě máme na příští rok o více než 700 milionů korun méně. A ještě nabíhají některé závazky dané tím, že jsou rozběhnuté programy, které musíme prioritně dofinancovávat.

Tvrzení v první větě je lež jako věž, tvrzení v dalších větách jsou zavádějící polopravdy.

Vysoké školy dostanou v roce 2013 na výzkum a vývoj nikoliv o 350 milionů méně, ale naopak o něco více, než mají letos. Připomínám, že plánované krácení rozpočtu Akademie věd o 300 milionů se týká tzv. institucionální podpory. Ta má v případě Akademie věd dvě složky: na rozvoj výzkumných organizací a na činnost Akademie. Zmíněných 300 milionů se týká součtu těchto položek. Podle návrhu Rady budou v roce 2013 navýšeny institucionální prostředky na rozvoj výzkumných organizací kapitoly MŠMT oproti roku 2012 o cca 10 milionů. MŠMT je zřizovatelem několika veřejných výzkumných institucí, které jsou v této položce rovněž zahrnuty, nicméně velká většina těchto prostředků je určena přímo vysokým školám. Ty tedy určitě nedostanou na svůj rozvoj méně prostředků, než mají letos. Ve skutečnosti budou mít o poznání více, neboť o 110 milionů je navýšena částka na tzv. specifický výzkum. Ten je formálně součástí účelových prostředků, neboť o tyto prostředky budou soutěžit studenti vysokých škol, ale nikomu jinému než jim nebudou k dispozici. Vysoké školy tedy v roce 2013 dostanou na výzkum o cca 120 milionů více, než mají letos.

Kde vzala Miroslava Kopicová oněch 350 milionů? Moje hypotéza je následující. O 350 milionů jsou v roce 2013 sníženy celkové institucionální výdaje MŠMT, jež ovšem kromě prostředků na rozvoj výzkumných organizací spadajících pod MŠMT zahrnují také několik dalších položek. Z nichž nejdůležitější je kofinancování Operačních programů a to především Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Výdaje na tuto položku jsou v roce 2013 plánovány o 590 milionů nižší než letos, přičemž toto snížení navrhlo samotné MŠMT!!     

Pokud jde o kapitolu MPO, je snížení o 870 milionů důsledkem pozvolného dobíhání programu TIP, který již vyčerpal většinu schválených účelových prostředků. V roce 2014 se mají v důsledku toho výdaje kapitoly MPO snížit o další miliardu.

A nakonec k těm „chybějícím700 milionů“. Ty ve skutečnosti nechybí, neboť jenom plánovaný pokles výdajů na program TIP, Operační program Výzkum a vývoj pro inovace a účelové prostředky pro Grantovou agenturu Akademie věd (která v roce 2013 končí), představují částku cca 1,7 miliardy! Nechybí tedy 700 milionů, ale naopak miliarda přebývá!  Není proto divu, že z 10 kapitol státního rozpočtu, které poskytují prostředky na výzkum a vývoj (nepočítám Úřad vlády, který má na provoz sekretariátu Rady ročně cca 40 milionů), dochází u sedmi z nich k navýšení oproti roku 2013. A to jak u institucionálních, tak účelových prostředků (až na Ministerstvo zemědělství, jehož účelové prostředky mají klesnout o 16 milionů při celkovém nárůstu o 41 milionů). Tohle všechno Miroslava Kopicová ví, a přesto veřejnost klame. Proto ta červená karta.

Oprava (3. 7. 2012): Ve výše uvedené větě týkající se tvrzení Miroslavy Kopicové o domnělém krácení výdajů vysokých škol, jež zní:

"Podle návrhu Rady budou v roce 2013 navýšeny institucionální prostředky na rozvoj výzkumných organizací kapitoly MŠMT oproti roku 2012 o cca 10 milionů."

má být správně "o cca 110 milionů". V důsledku toho vysoké školy dostanou na výzkum v roce 2013 dokonce o 220 milionů více než v roce 2012. 

Jiří Chýla

Jiří Chýla

Jiří Chýla

Nejen o vědě, ale také o roli vzdělanosti v dnešní společnosti, o věcech veřejných, které se nás týkají a které by nás měly zajímat.

Zabývám se teorií elementárních částic orientovanou na úzkou spolupráci s experimenty. Od počátku 90. let přednáším na Matematicko-fyzikální fakultě UK a společně s kolegy z této fakulty a Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské vedu Centrum částicové fyziky, jehož pracovní týmy se podílejí na řadě důležitých experimentů v hlavních světových laboratořích fyziky částic. Do zvolení členem Akademické rady AV ČR v březnu tohoto roku jsem byl předsedou Rady Fyzikálního ústavu AV ČR. Jsem členem vědecké rady Nadačního fondu NEURON na podporu vědy.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora