Premiérova mylná dobrá zpráva

středa 11. duben 2012 23:19

Během tiskového brifinku po koaličním jednání 10. 4. 2012 premiér Nečas podrobně popsal všechny úpravy na výdajové a příjmové stránce státního rozpočtu na léta 2013 a 2014, na nichž se koaliční partneři právě dohodli. V souvislosti s plánovaným zrušením superhrubé mzdy jako základu pro výpočet daně z příjmu fyzických osob a návratu k hrubé mzdě jako základu této daně, považoval za důležité zdůraznit, že plánovaná sazba této daně ve výši 20% neznamená zvýšení daně ve srovnání se současným stavem, ale naopak její snížení.

Kdyby tímhle skončil, měl by pravdu, ale premiér šel dál a 5 minut a 40 vteřin po začátku svého vystoupení prohlásil, že dnešní 15% dani ze superhrubé mzdy odpovídá 21% z hrubé mzdy a že tedy plánovaných 20% je o procento méně než 21%. To ovšem pravda není. Vzhledem k tomu, že dnešní superhrubá mzda je 1,34tinásobek hrubé mzdy (34% hrubé mzdy jsou povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění, které platí zaměstnavatel, přičemž 25% jde na sociální a 9% na zdravotní pojištění), stačí vynásobit 15 krát 1,34 a dostaneme 15x1,34=20,1, nikoliv 21! Pan premiér si tedy popletl čísla 20,1 a 21, což se samozřejmě může stát každému, ale přece jenom premiér by si na takovou věc měl dát pozor, zvláště když ve svém připraveném vystoupení po klíčovém jednáni koaličních partnerů chtěl zdůraznit, že zavedením sazby 20% z hrubé mzdy se samotná daň nejen nezvyšuje, ale bude naopak nižší a číslo 21% proto opakoval dvakrát.

Daň bude o chlup nižší i při těch 20,1%, ale pak měl premiér jen suše konstatovat, že daň z příjmu fyzických osob se nezvyšuje, ale zůstává prakticky stejná. Občané by sice neměli radost, že je na ně vláda tak hodná, ale také by následně nebyli zklamáni, až by poznali, jak to ve skutečnosti s jejich daní je.

Doplněk z 13.4.:

Podle průzkumu agentury STEM, který probíhal od 23. března do 3. dubna 2012, zaznamenal největší propad v popularitě právě premiér Petr Nečas. Začátkem roku ho příznivě hodnotilo ještě 39 procent Čechů, kdežto nyní už jen 26 procent. Podle hesla všechno špatné je k něčemu dobré bych být jím využil kiks s těmi 21 procenty, postavil bych se před novináře a prohlásil: dámy a pánové, s těmi 21 procenty v tiskovce po zasedání koalice 10. 4. jsem se teda parádně seknul, promiňte mi to, příště si dám větší pozor. Občané by to jistě ocenili a možná, že by o nějaké to procento vzrostla i premiérova popularita.

Jiří Chýla

Jiří Chýla

Jiří Chýla

Nejen o vědě, ale také o roli vzdělanosti v dnešní společnosti, o věcech veřejných, které se nás týkají a které by nás měly zajímat.

Zabývám se teorií elementárních částic orientovanou na úzkou spolupráci s experimenty. Od počátku 90. let přednáším na Matematicko-fyzikální fakultě UK a společně s kolegy z této fakulty a Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské vedu Centrum částicové fyziky, jehož pracovní týmy se podílejí na řadě důležitých experimentů v hlavních světových laboratořích fyziky částic. Do zvolení členem Akademické rady AV ČR v březnu tohoto roku jsem byl předsedou Rady Fyzikálního ústavu AV ČR. Jsem členem vědecké rady Nadačního fondu NEURON na podporu vědy.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora