Porušila vláda zákon?

pátek 2. prosinec 2011 00:29

Ve středu 30. listopadu jmenovala vláda na návrh jejího předsedy 16 nových členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Tři z nich, Petra Fialu, Zbyňka Frolíka a Miroslavu Kopicovou potřetí za sebou. Cílem tohoto blogu je poskytnout čtenářům všechny informace potřebné k tomu, aby si každý sám mohl odpovědět na otázku v  titulku.

Trocha nedávné historie

Nebudu čtenáře unavovat rekapitulací celé pohnuté historie kolem jmenování, činnosti a premiérem Nečasem deklarovaných důvodů pro odvolání předešlé Rady pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen Rady), která byla jmenována vládou Jana Fischera ve svém usnesení č. 360 ze dne 10. května 2010. Připomenu jen, že v tomto usnesení byla nová Rada jmenována poté, co byla ve stejném usnesení její předchůdkyně odvolána. Rada jmenovaná 10. května 2010 tedy plynule navázal na činnost Rady předešlé.

Poté, co se stal premiérem, byl Petr Nečas jmenován na místo Jan Fischera také předsedou Rady. Po zhruba roce a půl současná vláda na návrh svého předsedy 16 členů Rady (tj. všechny kromě samotného Petra Nečase) svým usnesení č. 739 ze dne 5. října 2011 odvolala a to s okamžitou platností. A teprve po téměř dvou měsících, kdy Rada měla jediného člena, premiéra Nečase a nemohla tedy vyvíjet žádnou činnost, jmenovala ve středu 30. 11. 2011 nových 16 členů Rady, mezi nimi i Petra Fialu, Zbyňka Frolíka a Miroslavu Kopicovou, kteří byli členy obou předchozích Rad.

Co říká o členství v Radě zákon

Zákon 211/2009 Sb., jenž představuje oficiální a úplné znění zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a zahrnuje všechny jeho novely, říká v § 35 o vzniku a zániku členství v Radě následující:

(3) Rada pro výzkum, vývoj a inovace má 17 členů včetně předsedy. Členy Rady pro výzkum, vývoj a inovace s výjimkou jejího předsedy jmenuje vláda na návrh předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace tak, aby byli zastoupeni zejména přední odborníci základního výzkumu a aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací.

(4) Členy Rady pro výzkum, vývoj a inovace s výjimkou jejího předsedy odvolává vláda na návrh předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace může písemně požádat předsedu Rady pro výzkum, vývoj a inovace o předložení návrhu vládě na své odvolání z této funkce. Do doby, než vláda rozhodne o návrhu na jeho odvolání, zůstává členem Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

(6) Členství v Radě pro výzkum, vývoj a inovace je veřejnou funkcí, která nezakládá pracovněprávní vztah k České republice. Za výkon této veřejné funkce náleží odměna, jejíž výši stanoví vláda, a cestovní náhrady, které se poskytují ve výši a za podmínek stanovených zákoníkem práce. Funkční období členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace je čtyřleté. Člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace může být jmenován nejvýše na dvě po sobě následující funkční období.

Klíčové pro odpověď na otázku v titulku je skutečnost, že zákon v odstavci (6) hovoří o tom, že funkční období členů Rady je čtyřleté, ale v odstavci (4) současně stanoví, že členové Rady mohou být kdykoliv odvolání. Ony 4 roky jsou tedy maximum, na něž jmenování platí a „funkční období“ v poslední větě odstavce (6) se přirozeně nevztahuje jen na ta funkční období, která trvala plné 4 roky. To by ostatně bylo proti samotnému smyslu tohoto omezení.

Odpověď na otázku v titulku je tedy podle mého názoru zcela jasná: ANO, vláda porušila zákon. Jak je to možné? Oficiálně se zatím, aspoň pokud já vím, premiér k této otázce nevyjádřil, ale během dnešního Akademického fóra, organizovaného Jednotou českých matematiků a fyziků, informoval jeho účastníky Petr Fiala, hlavní poradce premiéra pro vědu a výzkum, že se prý vláda opírala o názor právníků, že funkční období předchozí Rady bylo jen rok a půl a že tedy zmínění tři potřetí jmenovaní členové Rady nebyli členy Rady celých osm let za sebou.

Špatný příklad

Nehajitelnost a absurdita tohoto „právního“ názoru je z předchozích citací zákona č. 130/2002 Sb. zřejmá. Je velmi smutné a varující, že se vláda rozhodla takovým zjevným způsobem zákon porušit. Dává tím totiž nám všem příklad, že když se chce, tak se důvody k obcházení zákona najdou.  Ochotní právníci, kteří potřebné „zdůvodnění“ dodají, se najdou vždy.  A přitom pokud chtěl mít premiér i nadále v Radě Petra Fialu, Zbyňka Frolíka, Miroslavu Kopicovou a dalších pět členů předchozí Rady, kteří jsou členy i Rady nové, stačila maličkost: z minulé Rady je prostě neodvolávat.

Jiří Chýla

Jiří Chýla

Jiří Chýla

Nejen o vědě, ale také o roli vzdělanosti v dnešní společnosti, o věcech veřejných, které se nás týkají a které by nás měly zajímat.

Zabývám se teorií elementárních částic orientovanou na úzkou spolupráci s experimenty. Od počátku 90. let přednáším na Matematicko-fyzikální fakultě UK a společně s kolegy z této fakulty a Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské vedu Centrum částicové fyziky, jehož pracovní týmy se podílejí na řadě důležitých experimentů v hlavních světových laboratořích fyziky částic. Do zvolení členem Akademické rady AV ČR v březnu tohoto roku jsem byl předsedou Rady Fyzikálního ústavu AV ČR. Jsem členem vědecké rady Nadačního fondu NEURON na podporu vědy.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora