Co by měl nejlepší exministr financí vědět

pondělí 17. květen 2010 22:14

Není to tak dávno, co Miroslav Kalousek, tehdy ještě v dresu KDU-ČSL, převzal 11. října 2008 ve Washingtonu cenu pro nejlepšího ministra financí z 31 evropských zemí označovaných za rozvíjející se ekonomiky, tedy vesměs států bývalého komunistického bloku a někdejšího Sovětského svazu. Cenu mu udělil na základně hlasování osmi desítek bankéřů, fi-nančních analytiků a investorů mezinárodní odborný časopis Emerging Markets. Význam tohoto ocenění podtrhla skutečnost, že Miroslav Kalousek tuto cenu obdržel na zasedání ministrů financí a guvernérů centrálních bank členských států Světové banky a Mezinárodního měnového fondu.

Kalousek byl oceněn především za úsilí o reformu veřejných financí. "Oceňujeme jeho měnovou disciplínu a jeho opatrný neoliberalismus, který pomáhá českému hospodářství a nezvyšuje příliš inflaci. Odvedl dobrou práci v oblasti veřejných financí, což není příliš jednoduché," řekl českým novinářům ředitel vydavatelství Emerging Markets John Orchard.

„Jsem touto cenou nesmírně potěšen. Představuje však ocenění nejen pro mě, ale pro celou vládu. Je to signál, že v zahraničí vnímají české reformy pozitivně, a že v nich máme pokračovat a prohlubovat je,“ reagoval na udělení ceny Miroslav Kalousek.

Na závazek prohlubovat „české reformy“ Kalousek nezapomněl ani po odchodu z KDU-ČSL a soudě podle předvolebních hesel ho hodlá uskutečňovat i v rámci své nové formace TOP09. Podíval jsem se proto do volebního programu TOP a zvláště podrobně jsem si přečetl dvě části, jež vzdává TOP09 za své priority a které se mne bytostně týkají: Reforma důchodového systému a Vzdělání, věda a výzkum. To, co jsem se ve volebním programu dočetl, mne, mírně řečeno, velmi zneklidnilo a znovu potvrdilo známou pravdu, že nikdo není dokonalý.

Reforma důchodového systému

Hned první věta této části

Stávající průběžný systém financování státního důchodového pojištění výhradní formou zdanění práce (28 % z vyměřovacího základu daně z příjmů fyzických osob) je dlouhodobě neudržitelný, podvazuje ekonomický rozvoj společnosti a zejména ohrožuje budoucí důchodce nedostatkem prostředků na důchody.

totiž ukazuje, že TOP09 chce reformovat důchodový systém, aniž přitom zná jeho nejzákladnější parametry. Zmíněných 28 % totiž není z „vyměřovacího základu daně z příjmů fyzických osob“, ale ze mzdy (obvykle, ale zcela zbytečně nazývané „hrubá mzda"). Vyměřovací základ daně z příjmů fyzických osob je v současné době 1,34 násobek mzdy a proto odvody na důchodové (starobní, sirotčí, invalidní a vdovské) činí nikoliv 28 %, ale jen 28/1,34=20,9 % tohoto základu. Ale ani před poslední „batohovou reformou“ se těch 28 procent nepočítalo z vyměřovacího základu, jímž byla tehdy mzda minus odvody na sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnancem, což představovalo 87,5 % mzdy. Z vyměřovacího základu daně z příjmu fyzických osob činily tehdy odvody na sociální pojištění 28/0,875=32 %.

Skutečnost, že autoři volebního programu TOP09 tyto základní a jednoduché skutečnosti neznají, je zarážející a varovná. Protože jsem považoval za nemožné, že by nejlepší ministr financí všech našich (českých) vlád uvedené triviální skutečnosti neznal, upozornil jsem ho (i předsedu TOP09 Karla Schwarzenberga) v mailu z 31. března.na chybu v jejich volebním programu. Ani po šesti týdnech jsem na svůj mejl nedostal odpověď a citovaný nesmysl je ve volebním programu TOP09 stále. Ještě jednou jsem proto oba pány oslovil v souvislosti se složenkou na zaplacení mé části vnitřního státního dluhu a vyjádřil ochotu ji uhradit, pokud se pánové k mé připomínce vyjádří. Zatím je ticho po pěšině. Možná, že Miroslav Kalousek opravdu neví, z čeho se počítají odvody na sociální pojištění.

Nejde však jenom o jedno chybné číslíčko. O tom, že TOP09 neví, o čem v případě důchodové reformy mluví, svědčí i to, jak chce TOP09 konkrétně postupovat. Po první, „osvětové“ fázi, slibuje, že v další fázi změní dnešní systém na „vícesložkový“, který bude nabízet dvě možnosti

• průběžný - financovaný z povinného důchodového pojištění, výše odvodu 28 %

• kapitalizační - občan se může dobrovolně rozhodnout pro svůj vstup. V takovém případě se mu sníží odvod do průběžné složky na 24 %, avšak bude mít povinnost platit na svůj kapitalizační účet nejméně 6 %. Má-li rodiče pobírající starobní důchod, je z jeho účtu rodičům pravidelně odesílána částka ve výši 2 %.

přičemž „Výpadek příjmů stávajícího průběžného systému financování důchodů pokryje vláda z aktiv společnosti ČEZ a v případě nutnosti z nepřímých daní.“

Připomeňme, že na důchodovém účtu přebývalo v roce 2007 6,9 miliardy Kč, v roce 2008 stále ještě 4,3 miliardy, zatímco v roce 2009 již chybělo 27 miliard (a na důchody, nemocenskou a podporu v nezaměstnanosti celkem 29,6 miliardy) a ve státním rozpočtu na rok 2010 je počítáno s deficitem důchodového účtu ve výši 17 miliard. To ovšem byla projekce z konce roku 2009, zatímco podle odhadu náměstka ministra financí Bohdana Hejduka v ČT 25. 4. bude chybět ve skutečnosti nejméně 35 miliard. Důvod je prostý: zatímco výdaje na důchody každoročně rostou o zhruba 20 miliard, příjmy v roce 2009 poklesly oproti roku 2008 o 16 miliard a letošní realita je za prosincovým očekáváním výrazně pozadu.

Zde je na místě připomenout, že deficit důchodového účtu je z převážné části důsledkem snížení sazby odvodů na sociální pojištění z 34 na 31,5 % (které zahrnují i oněch 28 % na důchody), jež navrhl právě Miroslav Kalousek a prosadila Topolánkova vláda. Účet sociálního pojištění tím přišel v roce 2009 o zhruba 24 miliard. Je tedy hezké, že TOP09 volá po reformě důchodového systému, měla by ovšem přiznat, že současné dramatické zhoršení situace je bezprostředním důsledkem loňského snížení odvodů, za něž nese její místopředseda hlavní odpovědnost. V logice věci a jako jediný krok, který může mít okamžitý dopad, by proto bylo vrátit výši odvodů na sociální pojištění na úroveň před loňským snížením, tj. na 34 % mzdy. Normální člověk, když udělá chybu, se ji snaží napravit. Ne tak TOP09.

Hurá na ČEZ

Podobně jako ČSSD i TOP09 spoléhá na to, že „aktiva ČEZ“ jsou nevyčerpatelná a lze jimi vyřešit jakýkoliv problém. Podívejme se tedy, jaká ta aktiva opravdu jsou. Při loňském rekordním zisku (před zdaněním 53 miliard Kč, což představovalo 45 % provozních výnosů a 45 miliard Kč po zdanění) by při rozdělení celé částky 45 miliard mezi akcionáře na stát připadlo zhruba 32 miliard. Ve skutečnosti bylo v roce 2009 rozděleno jen 27 miliard Kč, z čehož na stát připadlo 19 miliard Kč. Více než 13 miliard ročně navíc oproti současné praxi z „aktiv ČEZ“ tedy získat nelze a ani ty nejsou reálné, neboť použít dlouhodobě veškerý zisk na dividendy by bylo velmi neprozřetelné. Tržní kapitalizace ČEZ je asi 490 miliard Kč, chce-li stát zůstat většinovým vlastníkem, může prodat maximálně 18 procent akcií, což by jednorázově vyneslo cca 90 miliard Kč. To by stačilo na sanaci současného důchodového systému maximálně na tři roky. O tom, že by z aktiv ČEZ bylo možné financovat nevyhnutelný a masivní deficit spojený s přechodem na kapitalizační systém nemá smysl vůbec uvažovat. Takže zbývá jedině výrazné zvýšení nepřímých daní.

DPH společně se spotřební daní vynesly loni cca 200 miliard Kč. Pokud z nich chce TOP09 sanovat deficit důchodové účtu při současné výši odvodů a financovat velmi pozvolný přechod na kapitalizační systém, potřebuje ročně nejméně 40 miliard, spíše více (sám Miroslav Kalousek uvedl nedávno v České televizi, že v roce 2013 bude při dnešním systému chybět na penzijním účtu 50 miliard korun). To by vyžadovalo zvýšit sazby DPH a spotřebních daní nejméně o pětinu. V případě DPH tedy okamžitě zvýšit základní sazbu z 20% na 24% a sníženou z 10% na 12%. Dobré předvolební heslo. Je také zcela jasné, že ve střednědobé perspektivě lze deficit důchodového účtu sanovat jedině výrazným zvýšením daní nebo za předpokladu výrazného růstu HDP, nejlépe kombinací obou. Spoléhat se na aktiva ČEZ je iluzorní.

Návrat do minulosti

A ještě perličku z části Vzdělání, věda a výzkum. V ní se mimo jiné dočteme, že vláda TOP09 připraví nový model financování výzkumu a vývoje, založený na několika principech, z nichž jeden

financování výzkumných organizací na základě kvality výsledků. Vláda předloží systém výkonnostních smluv, ve kterých se organizace zaváží naplnit předem stanovené, vzájemně odsouhlasené a ověřitelné kvalitativní a kvantitativní parametry, které se zakotví do smluvního vztahu.

svým obsahem nápadně připomíná Státní plán základního výzkumu z předlistopadové éry. Teď chybí už jen založit „brigády kapitalistické práce“ a dávat si závazky, kdo, kdy a co objeví a jsme tam, kde jsme již jednou byli.

Co na závěr? Snad jen: pánbůh s námi a zlý pryč.

 

Jiří Chýla

Jiří Chýla

Jiří Chýla

Nejen o vědě, ale také o roli vzdělanosti v dnešní společnosti, o věcech veřejných, které se nás týkají a které by nás měly zajímat.

Zabývám se teorií elementárních částic orientovanou na úzkou spolupráci s experimenty. Od počátku 90. let přednáším na Matematicko-fyzikální fakultě UK a společně s kolegy z této fakulty a Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské vedu Centrum částicové fyziky, jehož pracovní týmy se podílejí na řadě důležitých experimentů v hlavních světových laboratořích fyziky částic. Do zvolení členem Akademické rady AV ČR v březnu tohoto roku jsem byl předsedou Rady Fyzikálního ústavu AV ČR. Jsem členem vědecké rady Nadačního fondu NEURON na podporu vědy.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora