Taiwan náš vzor ve výzkumu? Proč ne.

Podle informace na webové stránce Asociace výzkumných organizací (AVO) byl prezident AVO Libor Kraus 20. 11. 2014 hostem ve vysílání Studia ZET radia BBC. Hovořil o nárůstu nominálních výdajů na vědu a výzkum v České republice, o investicích podniků do výzkumu a vývoje na vysokých školách a ústavech Akademie věd, o potřebných krocích pro změny k lepšímu atd.  [ více ]

neděle 7. prosinec 2014 11:04 | Reputace článku: 12,39

Prostě to nebude prosté

Složité věci nemívají jednoduchá řešení, i když nás ANO přesvědčuje o opaku.[ více ]

neděle 19. říjen 2014 23:25 | Reputace článku: 16,25

Jak jsme na tom s excelencí ve výzkumu?

Část našich podnikatelů nechápe, že i špičkový aplikovaný výzkum se rodí v publikacích.[ více ]

středa 24. září 2014 21:23 | Reputace článku: 20,70

Neústavní přílepek

Na připravované novele zákona o vysokých školách se pracuje již tři roky a její text prošel postupnými změnami za 4 ministrů: Dobeše, Fialy, Štyse a nyní Chládka. Od počátečních výrazných změn týkajících se správy vysokých škol, procedury ustanovení rektorů a postavení a jmenování profesorů ministři postupně ustupovali, až zbyla novela, která významně mění jen organizaci doktorského studia a kontrolu kvality výuky. Velký prostor je věnován nově zřízenému Akreditačnímu úřadu, který by měl nahradit současnou Akreditační komisi MŠMT a který by měl o kvalitu výuky na vysokých školách dbát.[ více ]

neděle 7. září 2014 21:05 | Reputace článku: 13,59

Smutný konec Česképozice?

Se smutkem sleduji jak portál Českápozice.cz po začlenění do Lidových novin pozvolna, ale stále více ztrácí svou dřívější tvář i obsah, které z něho činily v mých očích nejlepší a originální portál do podstatných informací.[ více ]

sobota 24. květen 2014 18:58 | Reputace článku: 12,01

Trestání podnikatele podnikatelem

Dílo našeho národního génia je stále živé, jak ukazuje nejen zájem mladé generace o jeho hry, ale i povzbuzující skutečnost, že Járovi myšlenky tvůrčím způsobem rozvíjejí i naši politici a další veřejní činitelé.[ více ]

čtvrtek 8. květen 2014 11:09 | Reputace článku: 9,95

Když dva (ne)dělají totéž

Grantová agentura České republiky je jediná grantová agentura, která podporuje základní výzkum v ČR. Letos na něj rozděluje 3,5 miliardy Kč a v příštím roce, jehož se kritizované kroky GAČR týkají, má v návrhu Rady pro výzkum, vývoj a inovace navrženo dokonce 4,023 miliardy, tj. o další více než půl miliardy navíc. Je tedy jasné, že způsob rozdělování prostředků GAČR by měl být nejen naprosto průhledný, ale pravidla, jimiž se řídí, musí být dobře rozmyšlena a jejich změny posouzeny v co nejširším okruhu lidí a institucí, jichž se týkají.[ více ]

středa 19. březen 2014 23:34 | Reputace článku: 16,75

Co já na to

Na serveru parlamentnilisty.cz se dne 30. 1. 2014 objevila „Tisková zpráva“ nazvaná "AVO: Více kolaborativního výzkumu, radí Kraus". Jsou v ní komentovány některé údaje o výdajích na výzkum a vývoj v ČR publikované v nejnovější statistice "Ukazatele výzkumu a vývoje 2012" zveřejněné na webových stránkách Českého statistického úřadu a komentář je doplněn návrhem prezidenta Asociace výzkumných organizací Libora Krause, jak na tyto údaje reagovat. V závěru se pak Tisková zpráva ptá: "Co na to odpoví kapitánové českého výzkumu Pavel Bělobrádek, Marcel Chládek nebo Jiří Drahoš? A co my, Češi?"  Nevím, jak odpoví oslovení pánové, já jako jeden z dalších adresátů nabízím svou odpověď v tomto textu. [ více ]

neděle 2. únor 2014 17:35 | Reputace článku: 16,01

Nepochybný Kamberský

Ve stejném vydání Hospodářských novin ve středu 2. října, v němž v rozhovoru s redaktory HN premiér Rusnok několikrát pochválil Akademii věd, se nad její činností v návaznosti na premiérovu pronikavou analýzu zamyslel také komentátor HN Petr Kamberský. A došel k několika pozoruhodným postřehům, které stojí za zaznamenání.      [ více ]

sobota 5. říjen 2013 13:59 | Reputace článku: 16,27

O dvou prezidentech

[ více ]

pondělí 3. červen 2013 00:24 | Reputace článku: 14,69

Jiří Chýla

Jiří Chýla

Nejen o vědě, ale také o roli vzdělanosti v dnešní společnosti, o věcech veřejných, které se nás týkají a které by nás měly zajímat.

Zabývám se teorií elementárních částic orientovanou na úzkou spolupráci s experimenty. Od počátku 90. let přednáším na Matematicko-fyzikální fakultě UK a společně s kolegy z této fakulty a Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské vedu Centrum částicové fyziky, jehož pracovní týmy se podílejí na řadě důležitých experimentů v hlavních světových laboratořích fyziky částic. Do zvolení členem Akademické rady AV ČR v březnu tohoto roku jsem byl předsedou Rady Fyzikálního ústavu AV ČR. Jsem členem vědecké rady Nadačního fondu NEURON na podporu vědy.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora